دبیر اجرایی همایش:دکتر شاهرخ یوسف زاده چابک

ریاست همایش:دکتر انوش برزیگر

 

                                دبیر علمی همایش                                

 

                                         

دکتر حميد حيدري

دکتر علی داوودی

دکتر زهرا محتشم امیری

 

 

 

 


 

                                                                 همكاران اجرايي                           

 

 

ليلا كوچكي نژاد ارم ساداتي

ريحانه جمشيدي

علیرضا رزاقی

زهرا حق دوست
       

طلعت كاوياني

محمدرضا ميرزازاد

صدیقه بابائي

جلال رجبي
      دكتر پيمان خانجاني
      مريم سفر گر
      زهرا کاظم زاده
      ماريه حسين پور
      اسماعيل قنبري
      فاطمه جوادي