(19Nov2017)روز جهانی یادبود قربانیان حوادث جاده ای

بازتوانی

بیمارستانی

پیش بیمارستانی

پیشگیری از آسیب

سایتهای مرتبط


یادبود قربانیان حوادث جاده ای

روز جهانی یادبود قربانیان ترافیک جاده ای در سومین یکشنبه ی نوامبر هر سال در تعداد زیادی از کشورهای دنیا برگزار می شود . در این روز به یاد افرادی که سالیانه بر اثر تصادفات جاده ای کشته و یا زخمی می شوند و همچنین خدمه اورژانس ، پلیس و متخصصان پزشکی که روزانه با سانحه مرگ در جاده ها روبرو هستند مراسمی برگزار خواهد شد که بخشی از آن به آشنایی راههای مقابله با آسیب اختصاص داده خواهد شد

اطلاعات بیشتر